Intake

Bij uitlaatservice Robbedoes krijgt elke hond voorafgaand aan de eerste wandeling een intake gesprek / kennismakingsgesprek.

Voor u als baas is het fijn om te weten aan wie u uw hond meegeeft en voor mij is het van belang om te kunnen zien met wat voor hond ik te maken krijg.

Zo'n gesprek duurt ongeveer een uur.

Tijdens het gesprek bespreek ik samen met u uw wensen. Ook vertel ik wat u van hondenuitlaatservice Robbedoes kunt verwachten.

Daarnaast zal ik u vragen een aantal formulieren in te vullen.

Wanneer u ervan overtuigd bent uw hond met Robbedoes mee te geven zal er een sleutelcontract getekend worden. 


Na de eerste wandeling kan ik, indien gewenst, contact met u opnemen om te vertellen hoe uw hond zich gedroeg tijdens de roedelwandeling.